Chiến lược kinh doanh

Thái An Gas hành động để tuân thủ mọi quy định của Pháp luật, các cam kết với khách hàng, đối tác, cùng sẻ chia trách nhiệm với xã hội.

Thái An Gas tôn trọng sự đa dạng và khác biệt cá nhân giữa các đồng nghiệp, luôn luôn lắng nghe, chia sẻ và tạo ra một môi trường làm việc hòa nhập.

Thái An Gas liên tục tiến hành kinh doanh một cách rõ ràng, minh bạch, bình đẳng, tôn trọng, hợp tác và cùng có lợi.

Thái An Gas luôn luôn suy nghĩ hành động một cách đoàn kết, chuyên nghiệp, đổi mới, hiệu quả, an toàn và tin cậy vì sứ mệnh mang nguồn năng lượng thiên nhiên phục vụ sự phát triển của người dân, cộng đồng doanh nghiệp…

Các sản phẩm gas đang kinh doanh tại Thái An Gas:

KHUYẾN MÃI
470.000  350.000 
KHUYẾN MÃI
470.000  350.000 
KHUYẾN MÃI
470.000  350.000 
KHUYẾN MÃI
470.000  350.000 
KHUYẾN MÃI
470.000  350.000 
KHUYẾN MÃI
470.000  350.000 
KHUYẾN MÃI
470.000  350.000 
KHUYẾN MÃI
1.605.000  1.315.000