Văn hóa doanh nghiệp

Hướng đến là một doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam trong ngành gas, Thái An Gas áp dụng các quy ước văn hóa ứng xử linh hoạt cho từng trường hợp. Cụ thể như sau:

Văn hóa doanh nghiệp trong xử lý công việc

 • Trách nhiệm, cẩn trọng, chu toàn ngay cả trong những công việc nhỏ nhất, đơn giản nhất.
 • Đặt lợi ích của tập thể trên lợi ích cá nhân.
 • Mọi cán bộ nhân viên làm việc đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn.
 • Luôn tuân thủ các quy trình, quy định của công ty đặt ra.

Văn hóa doanh nghiệp trong ứng xử với bản thân, đồng nghiệp

Khi ứng xử với bản thân, đồng nghiệp luôn:
– Tôn trọng bản thân

 • Hiểu rõ bản thân và đặt mục tiêu rõ ràng.
 • Khiêm tốn và duy trì thái độ tích cực.
 • Ứng xử chuẩn mực và tôn trọng người khác.
 • Học hỏi và phát triển bản thân.

– Tôn trọng sự đa dạng, khác biệt về giới tính, tuổi tác, tính cách, vùng miền, văn hóa…
– Tinh thần làm việc nhóm
– Tôn trọng sự riêng tư cá nhân
– Xây dựng Thái An Gas thành nơi đáng làm việc hàng đầu trong ngành gas.
– Ứng xử của cấp trên – cấp dưới
Cấp trên: Tôn trọng, lắng nghe cấp dưới. Tạo điều kiện, nguồn lực để nhân viên hoàn thành công việc. Đánh giá nhân viên dựa trên kết quả công việc.
Cấp dưới: Tôn trọng, chấp hành sự phân công của cấp trên. Trách nhiệm trong công việc. Tích cực trao đổi, phản hồi các thôn tin cần thiết.

Văn hóa doanh nghiệp trong ứng xử với khách hàng – đối tác

Thái An Gas hiểu rằng, Đối tác và Khách hàng là nhân tố quyết định đến thành thành công của công ty. Do vậy, mọi Đối tác và Khách hàng công ty đều:

 • Bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, cùng hợp tác.
 • Tuân thủ quy định của Pháp luật, các cam kết với Khách hàng và Đối tác.
 • Thấu hiểu, sẻ chia, trung thực, trách nhiệm và công bằng.
 • Mỗi nhân viên chính là một đại sứ của Thái An Gas: chuyên môn vững vàng, kỹ năng thành thạo và ứng xử chân thành, văn minh, lịch sự.