Khi mua bình gas với số lượng là 8 hoặc đã dùng 7 bình trước đó mà chưa lấy KM quý khách sẽ được quà tặng là Bếp gas đôi