Khi mua bình gas với số lượng là 3 hoặc đã dùng 2 bình trước đó mà chưa lấy KM quý khách sẽ được quà tặng là Van ngắt gas tự động Namilux