Khi mua bình gas với số lượng là 5 hoặc đã dùng 4 bình trước đó mà chưa lấy KM quý khách sẽ được quà tặng là Bếp gas đơn