Khi mua bình gas với số lượng là 12 hoặc đã dùng 11 bình trước đó mà chưa lấy KM quý khách sẽ được quà tặng là bếp gas công nghiệp